بهرام قاسمی:

ایران درخواستی از تونس برای میانجی گری میان ایران و عربستان نداشته است

به گزارش نویدتهران،قاسمی گفت: ایران درخواستی از تونس برای میانجی گری میان ایران و عربستان نداشته است
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای روزنامه کویتی الجریده گفت: ایران درخواستی از تونس برای میانجی گری میان ایران و عربستان نداشته و این خبر تکذیب می شود.