آگاه سازی و هشدارها؛

انگیزه های جاسوسی ،فصل اول – قسمت پنجم

%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8cعوامل عملی شدن خیانت
تصمیم به خیانت معمولاً به دلیل حوادثی در زندگی شخصی یا کاری که استرس های فراتر از آستانه تحمل را به فرد وارد می کنند، عملی می شود. وقایع تحریک کننده تصمیم به خیانت، ممکن است با دلایل و انگیزه اساسی خیانت کاملاً متفاوت باشند. بسیاری از افراد در دوره ای از زندگی خود شکلی از استرس و نابسامانی را تجربه می کنند. مانند مشکلات مالی، ناکامی در رقابت با همکاران، بی عدالتی کارفرما، از دست دادن شغل، خیانت همسر، طرد شدن از سوی اعضای نزدیک خانواده و … .
افرادی که از نظر روحی و روانی با ثبات و متعادل هستند به این تجربیات به نحو مثبت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر از این تجربیات درس می گیرند، انتظارات خود را تعدیل می کنند، سخت تر کار می کنند یا صرفاً تحمل می کنند. افراد کم تحمل یا نامتعادل گاهی اوقات به نحوی از خود واکنش نشان می دهند که به خود یا سازمان خود آسیب می رسانند. آن ها ممکن است با کم کاری، روی آوردن به اعتیاد یا بی بندوباری اخلاقی یا اقدام به خودکشی، مشکلات خود را پیچیده تر کنند. همچنین ممکن است آن ها با اعمالی مانند اختلاس، کلاهبرداری، خرابکاری یا جاسوسی به سازمان یا جامعه خود صدمه بزنند. در حال حاضر دلیلی دال بر افزایش میزان استرس در زندگی مردم به طور کلی وجود ندارد، اما افراد زیادی تغییرات شدیدی را در میزان استرس در زندگی خود تجربه می کنند. مسأله این است که حوادث استرس زا اموری عادی هستند و می توانند تعادل یک فرد ضعیف، مستعد یا ناراحت را برهم بزنند.
جاسوسی در عصر ارتباطات
عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، پیامدهای وسیعی در زمینه ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ داشته و بر نحوه ی رقابت اقتصادی و نظامی کشورها اثر گذاشته است. بسیاری از کشورها نگران هستند که در نتیجه تغییراتی که در محیط داخلی و بین المللی رخ داده، پدیده خیانت درون یک سازمان یا گروه، در مقایسه با دوران جنگ سرد افزایش یابد؛ زیرا دنیای بازتر و به هم پیوسته تر امروز، تماس علاقمندان به خرید و فروش اطلاعات و نیز جویندگان و استخدام کنندگان جاسوس را راحت تر کرده است. در چنین فضایی، افزایش آگاهی مردم و نخبگان کشورها، از اهداف و روش های سازمان های جاسوسی به طرز چشمگیری می تواند مانع گرفتاری افراد جامعه در دام سازمان های جاسوسی باشد. بویژه اینکه سازمان های اطلاعاتی در ابتدای کار، با پوشش، دروغ و فریب افراد موردنظر، خود را آلوده می سازند.

برگرفته از:وزارت اطلاعات