آگاه سازی و هشدارها؛

انگیزه های جاسوسی، فصل اول – قسمت سوم

%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8cانگیزه ارتکاب جرم
هنگام بررسی انگیزه های جاسوسی، باید به خاطر داشت که انگیزه واقعی ممکن است با آنچه در ظاهر به نظر می رسد، متفاوت باشد. هرچند انگیزه مالی مهم است، اما بسیاری از افرادی که سال ها برای پول مرتکب جاسوسی شده اند، نیازهای بسیار ضروری تری از نیازمندی های مالی داشته اند. موارد جاسوسی که به نظر با انگیزه های مالی به وقوع پیوسته اند، ممکن است با انگیزه نیازهای عاطفی از کنترل خارج شده، واقع شده باشند. ارزش پول فقط به آنچه می توان با آن خرید نیست، بلکه بیشتر به چیزهایی است که به آن دلالت دارد – یعنی موفقیت، قدرت، نفوذ و راهی به سوی خوشبختی و اعتماد به نفس – جاسوسی همچنین می تواند نوعی قدرت نمایی برای تاثیرگذاری بر حوادث (ارضای یک احساس سرخورده خود مهم بینی)، مجرایی برای ابراز خشم (ترمیم وجهه صدمه دیده خویش با زرنگ تر نشان دادن خود از دیگران یا تنبیه رئیسی که استعدادهای فرد را نشناخته است)، وسیله ای برای انتقام یا یک منبع هیجان باشد. هنگام بررسی نحوه تاثیرگذاری تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر انگیزه جاسوسی در سال های اخیر، بخصوص در کشورهای پیشرفته، دو چیز به طور برجسته به نظر می آید:
انتقال مشاغل به کشورهای خارجی و اخراج کارکنان اضافی، تغییر ساختار جهت انطباق با فشار رقابت اقتصادی جهانی، تغییرات سریع فناوری و استخدام روز افزون کارگران پاره وقت جهت اجتناب از پرداخت مزایا، همه و همه در حال تحلیل بردن احساس امنیت شغلی و وفاداری به کارفرما هستند. در حالت حداقلی، این مسائل آستانه وفاداری به کارفرما را که مانع از تخلف می شود، کاهش می دهد. در بدترین حالت، این مسائل انگیزه و توجیه برای ارتکاب خیانت را فراهم می آورد.
در حال حاضر در کشوری مانند آمریکا حدود نیمی از فارغ التحصیلان دکترا در رشته های فیزیک، شیمی و علوم رایانه دانشجویان خارجی هستند. یک سوم تمام مهندسین در «سیلیکن ولی» نیز خارجی هستند. این بین المللی سازی حوزه فناوری های پیشرفته، مضاف بر تعداد و تنوع کشورهایی که علیه آمریکا کار جاسوسی انجام می دهند، می تواند عمومیت یافتن وفاداری های متعارض را سرعت دهد.

ادامه دارد…

برگرفته از:وزارت اطلاعات