آگاه سازی و هشدارها؛

انگيزه های جاسوسی /فصل اول –بخش دوم

%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8cپيش شرط هاي خيانت افراد
به عنوان يك قاعده كلي، براي اين كه يك فرد ناراحت يا ناراضي مرتكب يك خيانت جدي مانند جاسوسي شود، چهار شرط لازم است. همين شرايط در مورد ديگر جرائم افراد مانند اختلاس، خرابكاري و تدليس كاربرد دارد. چهار شرط مورد نظر عبارتند از:
1) موقعيت ارتكاب جرم
2) انگيزه يا نيازي كه با ارتكاب جرم ارضاء مي شود.
3) توانايي غلبه بر موانع طبيعي رفتار جنايي، مانند ارزش هاي اخلاقي، وفاداري به سازمان، گروه يا همكاران يا ترس از دستگير شدن.
4) عاملي كه باعث شروع ماجرا و عملي شدن خيانت مي شود.

1) موقعيت ارتكاب جرم
موقعيت ارتكاب جرم دو گونه است: دسترسي به اطلاعات يا مطالبي كه با پول قابل مبادله يا براي دستيابي به هدف ديگري قابل استفاده باشند و آشنايي شخصي يا دسترسي به افرادي كه انتظار مي رود به كسب چنين اطلاعات يا مطالب باارزشي علاقمند هستند. پيشرفت هاي فناوري كه با استفاده گسترده از دستگاه هاي رونوشت گيري در دهه 1950 آغاز شد، كنترل بر توزيع اطلاعات حساس را به نحو فزاينده اي دشوار كرده است. پايگاه هاي بزرگ و خودكار داده ها در دنياي امروز و شبكه هاي به هم پيوسته، ميزان اطلاعاتي را كه يك جاسوس در جايگاه مناسب مي تواند جمع آوري يا افشاء كند، به نحو خارق العاده اي افزايش داده است. داده هاي رايانه اي مشكلات ديرينه جاسوسان (يعني چگونگي سرقت همان اطلاعاتي كه سازمان رقيب از آن ها مي خواهند) را برطرف كرده است.
موقعيت ارتكاب جرم با اغواگري همزاد است؛ يعني فرد مي تواند پشت رايانه خويش بنشيند و در حالي كه مرتكب جرم مي شود، كارهايي انجام دهد كه هر ناظري آن را عادي بپندارد. در حال حاضر نسبت به گذشته افراد بيشتري به اطلاعات بيشتر دسترسي بيشتري دارند. برخي از افراد به ويژه كارمندان دولتي روزانه با مقادير زيادي پول سروكار دارند و ناچارند هر روز با اغوا دست و پنجه نرم كنند. برخي نيز كه به جاي پول با اطلاعات سروكار دارند، بايد با انواع اغواها بجنگند.
در دنياي به شدت باز و به هم پيوسته امروز، فروشندگان اطلاعات نسبت به گذشته با راحتي بسيار بيشتري خريدار خارجي مورد نظر را پيدا مي كنند. در نتيجه فروشنده در مقايسه با دوران جنگ سرد براي يافتن خريدار مي تواند به كشورهاي بيشتري رجوع كند.
به عنوان مثال، در سال 1996 FBI حدود 800 تحقيق علني از جاسوسي اقتصادي صورت داد. در اين تحقيقات پاي 23 كشور خارجي در ميان بود.
همچنين شناسايي افراد مطلع و در عين حال داراي نقاط ضعف نيز براي سازمان هاي اطلاعاتي بسيار سهل تر شده است. مرز ميان فناوري نظامي و غيرنظامي و نيز تجهيزات و فناوري داراي طبقه بندي و فاقد طبقه بندي كه در تجارت جهاني ميان كشورها خريد و فروش مي شوند، به نحو فزاينده اي كمرنگ شده است.

برگرفته از:وزارت اطلاعات