انتصابات استانی در سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش نویدتهران،رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی احکام جداگانه ای مدیران کل و روسای شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان های مازندران، خراسان جنوبی و گیلان را منصوب کرد.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی احکام جداگانه ای یدالله ملکی را به عنوان مدیرکل و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان مازندران، محمدحسین اشرفی را به عنوان مدیرکل و رئیس شعبه اول تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی و منصور انصاری را به عنوان مدیرکل و رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان گیلان منصوب کرد.
در احکام این مدیران آمده است: انتظار است در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی و در راستای سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با برنامه ریزی منسجم و بهره مندی از تمام ظرفیت ها و تعامل با دستگاه های استانی و اتخاذ تدابیر لازم برای احقاق حقوق مردم و دولت، وظایف محوله را به نحو شایسته معمول فرمایید.
امید است با استعانت از خداوند منان ودر ظل توجهات حضرت ولی عصر(ع)درخدمت گزاری به مردم و اجرای،دقیق ودرست تکالیف قانونی موفق و موید باشید.