اميرسرتيپ حاتمي در ديدار فرمانده ارتش پاکستان:

امنيت پاکستان را امنيت خودمان مي دانيم

به گزارش نویدتهران،وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران با اشاره به توسعه همکاري هاي دوجانبه ايران-پاکستان در راستاي حفظ و تقويت بنيه دفاعي دو کشورگفت: احترام به تماميت ارضي، يکپارچگي و حاکميت ملي کشورهاي منطقه از اصول ثابت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و بر اين اساس امنيت پاکستان را امنيت خودمان مي دانيم.
امير سرتيپ حاتمي در ديدار با فرمانده ارتش پاکستان با اشاره به تحولات منطقه اي و بين المللي، حضور ژنرال قمرجاويد باجوا در تهران را تحکيم بخش ثبات، امنيت و توسعه روابط دوجانبه عنوان کرد.
وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران در اين ديدار گفت: سياست ما توسعه روابط با همسايگان است و در اين راستا پاکستان علاوه بر همسايگي و مرز مشترک طولاني، بواسطه اشتراکات فراوان ديني، تاريخي و فرهنگي جايگاه ويژه اي در سياست خارجي ايران دارد.
اميرسرتيپ حاتمي با حمايت از پيشرفت هاي دفاعي و صنعت نظامي پاکستان در چارچوب تحکيم ثبات و امنيت منطقه تصريح کرد: احترام به تماميت ارضي، يکپارچگي و حاکميت ملي کشورهاي منطقه، از اصول ثابت سياست خارجي ج.ا.ايران است و بر اين اساس امنيت پاکستان را امنيت خودمان مي دانيم.
وي با اشاره به همکاري هاي دو جانبه ايران-پاکستان در راستاي حفظ ثبات در منطقه گفت: ما اميدواريم با تجميع ظرفيت هاي دو کشور در راستاي کمک به دولت افغانستان ، بحران 37 ساله حاکم بر اين کشور پايان يافته ، صلح و امنيت در آنجا برقرار شود.
اميرسرتيپ حاتمي با اشاره به توطئه استکبار جهاني در جهت بي ثبات کردن امنيت منطقه بيان داشت: متاسفانه برخي کشورهاي منطقه و فرامنطقه اقدامات بي ثبات کننده خود را رها نساخته و در دام توطئه هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي گرفتاره شده اند و پس از حمله به افغانستان و عراق، ايجاد داعش در عراق و سوريه و جنگ يمن، اکنون در پي تجزيه کشورهاي منطقه و آشوب هستند که اين وضعيت زيبنده منطقه و جهان اسلام نيست.
وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران با تأکيد به توطئه هاي نخ نماي آمريکا و رژيم صهيونيستي، آنها را بزرگترين و خطرناکترين حامي تروريسم در منطقه عنوان کرد و گفت: افراط گرايي زاده سياست هاي آمريکا و مبارزه با تروريسم تنها بهانه اي از سوي دولت مردان کاخ سفيد براي تسلط بر سرزمين هاي اسلامي و منابع آنان است.
اميرسرتيپ حاتمي همچنين ايستادگي ايران در برابر اجراي طرح هاي ظالمانه آمريکا و رژيم صهيونيستي را علت اصلي فشار عليه جمهوري اسلامي ايران عنوان کرد و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران از همه توان و ظرفيت خود براي حفظ امنيت منطقه و تماميت ارضي کشورها استفاده مي کند.
ژنرال قمرجاويد باجوا فرمانده ارتش پاکستان نيز در اين ديدار با اشاره به اشتراکات تاريخي، ديني و فرهنگي دو کشور ايران و پاکستان گفت: در ديدارم با رئيس جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، وزير امورخارجه، بر اين نکته تأکيد کردم که مي بايست مرزهاي مشترک ما با ايران مرز دوستي،ثبات و امنيت بوده و براي مقابله با دشمنان مشترک ضرورت دارد تعاملات خود را دوچندان کنيم.
وي همچنين افزود: ايران از منظر پاکستان کشوري بزرگ، با ثبات و داراي پيشينه و تمدني کهن است و مردم ما براي ايران اهميت ويژه اي قائل اند.
وي با بيان اينکه مبارزه با تروريسم و ناامني در مرزهاي دو کشور از اولويت هاي کشور پاکستان محسوب مي شود، اظهار اميدواري کرد: اميد است با ايجاد ثبات و پايداري در مرزهاي دو کشور با ناامني و هرج و مرج مبارزه کرده و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري را فراهم نمائيم.

فرمانده ارتش پاکستان با اشاره به ظرفيت کشورهاي اسلامي بر ضرورت همدلي و مذاکره در جهت حل مشکلات بين کشورهاي اسلامي و جهان اسلام و توطئه ها و حوادث ناگوار منطقه تصريح کرد: اتحاد کشورهاي منطقه و مسلمان در شرايط حساس کنوني، از ضروريات ايجاد ثبات و امنيت پايدار بوده و اميدواريم بتوانيم امت واحده اسلامي را شکل دهيم.