آیت الله العظمی نوری همدانی:

امروز تمام کفر در مقابل تمام اسلام و دین قرارگرفته است

به گزارش نویدتهران، حضرت آیت الله نوری همدانی با بیان این که برای غلبه بر دشمنان، جهاد ضروری است بیان کردند: برای حفظ امنیت و پیروزی درمقابل دشمنان، لازم است با معاندین جهاد کرد.
حضرت آیت الله نوری همدانی امروز در دیدار جمعی از معلمان آموزش و پرورش لبنانی گفتند: امروز در شرایط حساسی قرار داریم. تمام کفر در مقابل تمام اسلام و دین قرارگرفته است و همین امر می طلبد مسلمانان بیش از گذشته بیدار و هوشیار باشند.

این مرجع تقلید بابیان اینکه علمای زیادی از لبنان برای دفاع از دین برخاستند و وجود آنها برای دین مفید بوده است، بر تربیت صحیح فرزندان بر اساس مبانی دینی تأکید کردند.

ایشان گفتند: اسلام دارای ابعاد مختلف عبادی، سیاسی، اجتماعی، فردی، فرهنگی و علمی است و برهمه لازم است به این ابعاد توجه کنند و در زندگی اجرا نمایند.

حضرت آیت الله نوری همدانی با بیان این که برای غلبه بر دشمنان، جهاد ضروری است بیان کردند: برای حفظ امنیت و پیروزی درمقابل دشمنان، لازم است با معاندین جهاد کرد.