طي توافق سازمان صنايع كوچك با شركت توانير تاكيد شد؛

الزام صنایع به صرفه جویی در مصرف برق در ساعت اوج مصرف

به گزارش نویدتهران،تفاهم نامه همکاری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی با شرکت توزیع برق برای کنترل پیک مصرف برق به استان ها ابلاغ شد تا واحدهای صنعتی در خصوص برق صرفه جویی کنند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با شرکت توانیر و معاونت هماهنگی توزیع برق تفاهم نامه ای امضا کرده و این تفاهم نامه را به شرکت های صنعتی استانی ابلاغ کرده است تا واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها برای کنترل بار شبکه سراسری برق همکاری کرده و مصرف برق خود را در ساعات اوج کنترل کنند.

جلوگيري از هرگونه خاموشي ناخواسته در شبكه سراسري برق و تداوم پايدار بر ق رساني به مشتركين، كنترل و كاهش پيك شبكه سراسري برق، ايجاد ذخيره توليد مناسب در هنگام پيك شبكه برق كشور، جلوگيري از توسعه غيرفني و غيراقتصادي شبكه سراسري برق از مهمترین اهداف این تفاهم‌نامه است.

براساس اين تفاهم نامه شركت ها موظف شدند نسبت به عقد تفاهم نامه با مشتركين مشمول متقاضي و ثبت تفاهم نامه در سامانه مديريت پيك بار اقدام نمايند.مشتركيني كه نسبت به امضاي توافق نامه اقدام كنند در اولويت پاياني قطع احتمالي برق قرار مي گيرند .

گفتني است ، زمان اوج مصرف برق در طول تابستان از ساعت ۱۱ تا ۱۵ و ۱۹ تا ۲۳ هر روز در نظر گرفته شده است كه صنعتگران در صورت همكاري با شركت توانير در مصرف بهينه برق مي توانند از تخفيف در پرداخت هزينه مصرف برق برخوردار شوند.