مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تشریح کرد؛

اقدام‌های توزیع برق تهران بزرگ برای تأمین برق زمستان جاری

%d8%a8%d8%b1%d9%82توسعه اتوماسیون و اصلاح شبکه‌های هوائی ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف، تعویض بیش از ۵۰۰ کیلومترشبکه سیمی با کابل خودنگهدار، تعویض پایه‌های فرسوده و معارض، اصلاح سیستم ارت و همچنین اصلاح انشعابات و جعبه انشعاب‌های فرسوده مشترکین از جمله فعالیت‌های انجام شده از سوی نیروهای عملیاتی مناطق توزیع برق تهران بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدام‌های ویژه این شرکت را به منظور تأمین برق پایدار مشترکین در زمستان سال جاری تشریح کرد.
به‌گزارش نویدتهران وبه نقل از وزارت نیرو (پاون)، مهندس “حسین صبوری” با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته شرکت در گذر از زمستان سال جاری اظهار داشت: ۱۲ سرفصل از سرفصل‌های برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه جاری و سرمایه‌ای که در کاهش حوادث و اتفاقات و تأمین پایدار شبکه برق‌رسانی نیمه دوم سال و همچنین افزایش قابلیت اطمینان شبکه و گذر از زمستان نقش تأثیر گذاری داشته است با تمهیدات ویژه پیگیری و با نظارت انجام شده است.
وی گفت: توسعه اتوماسیون و اصلاح شبکه‌های هوائی ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف، تعویض بیش از ۵۰۰ کیلومترشبکه سیمی با کابل خودنگهدار، تعویض پایه‌های فرسوده و معارض، اصلاح سیستم ارت و همچنین اصلاح انشعابات وجعبه انشعاب‌های فرسوده مشترکین از جمله فعالیت‌های انجام شده از سوی نیروهای عملیاتی مناطق توزیع برق تهران بوده است.
وی ضمن تاکید بر استفاده از نیروهای متخصص و استفاده از تجهیزات استاندارد در فعالیت‌های بهره برداری و فنی شرکت افزود: در چند ماه گذشته مواردی همچون ایزولاسیون پست‌ها، اصلاح و رولیاژسیستم حفاظتی پست‌ها و خطوط، ایمن سازی تجهیزات و هرس اشجار درگیر با شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط با دقت نظر وانجام آ قدامات مناسبی صورت گرفته است.
صبوری تصریح کرد: این شرکت با تعامل با دیگر سازمان‌های خدمات شهری به ویژه شهرداری، با جدیت و تمام توان وظیفه تأمین برق پایدار مشترکین پایتخت در تمام فصول سال را بر عهده دارد.