سخنگوی سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

افزایش مصدومین و فوتیهای ناشی از سیل و بارش اخیر در استان های جنوبی کشور

به گزارش نویدتهران،سخنگوی سازمان اورژانس کشور از افزایش مصدومین و فوتیهای ناشی از سیل و بارش اخیر در استان های جنوبی کشور خبر داد.

مجتبی خالدی با بیان این خبر افزود: تعداد مصدومین سیل استانهای جنوبی کشور به ۱۴ نفر رسید.

وی با اشاره به این که متاسفانه تا کنون ۸ تن جان باختند، افزود: ۲ تن نیز همچنان مفقود هستند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: این آمارمتعلق به استان های فارس کرمان و سیستان و بلوچستان است.