سردار اسکندر مومنی:

افزایش اختیارات پلیسی در کاهش جرایم اقتصادی موثر است

به گزارش نویدتهران،جانشین فرمانده نیروی انتظامی، اشرافیت، نظارت، اقدامات پیشگیرانه و وجود قوانین شفاف و روشن را از مولفه های اثرگذار در مبارزه با جرایم اقتصادی معرفی کرد و گفت: شاخص ها بیانگر حرکت پلیس در مسیر رشد و پیشرفت است.
سردار «اسکندر مومنی» در نشست تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور با اشاره به ارائه گزارش عملکرد این پلیس توسط سردار «مقیمی» رئیس پلیس آگاهی کشور اظهار داشت: شاخص ها بیانگر افزایش تلاش های پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی است و این مهم جای سپاس و قدردانی دارد.
وی افزود: یکی از ملاک های مشروعیت هر نظام اجرایی، »کارآمدی» است و «سلامت اقتصادی» از مهمترین مولفه های کارآمدی هر نظام و دولتی می باشد چرا که مردم به سلامت اقتصادی حساس هستند.
جانشین فرمانده ناجا خطاب به مدیران و روسای ادارت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی، بیان کرد: شما نقش موثری در مبارزه با جرایم اقتصادی و توسعه سلامت اقتصادی دارید، باید در جریان این مبارزه هوشیار، دقیق و پیگیر بود.
این مقام عالی انتظامی در ادامه با اشاره به نقش اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با جرایم اقتصادی مطرح کرد: بین وقوع، پیشگیری و کشف جرم رابطه وجود دارد، در پیگیری ها نباید صرفا به یک موضوع معطوف شویم و در حین پی جویی ها باید اقدامات پیش گیرانه و پیش دستانه را مورد توجه قرار داد.
وی تاکید کرد: اشرافیت، نظارت و اقدامات پیشگیرانه اصل مهم و غیرقابل انکار در مبارزه با جرایم اقتصادی است، در عین حال وجود قوانین شفاف و روشن نیز در این فرایند مبارزه، موثر است بطوریکه قوانین نباید در کوتاه مدت دستخوش تغییر شود.
سردار مومنی، خاطرنشان کرد: باید در روند پیگیری پرونده ها، منافذ، روزنه ها، رانت اطلاعاتی و زمینه سازی سودهای بالا ، اختلاس و … احصاء و به مراجع تصمیم ساز ارجاع شود.
این مقام عالی انتظامی خطاب به مدیران ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی کشور گفت: باید به قوانین حقوقی و اقتصادی آشنا باشید چرا که تسلط به این موارد در تداوم موفقیت های پلیس نقش آفرین است در عین حال لازم است اختیارات پلیسی در فرایند مبارزه با جرایم اقتصادی افزایش یابد. قطعا افزایش این اختیارات به کاهش جرایم، اصلاح فرایندها و … منتج می شود.
وی تاکید کرد: شاخص ها بیانگر حرکت ناجا در مسیر رشد و پیشرفت است؛ در یک نگاه کلی باید گفت میزان کشفیات پلیس در حوزه های مختلف اعم از مواد مخدر، قاچاق و … در حال افزایش است باید تلاش هایمان را مضاعف کنیم تا این روند، شتاب بیشتری بگیرد.
وی با ابلاغ سلام فرمانده ناجا به جمع حاضر، بیان کرد: موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق از تاکیدات مقام معظم رهبری و اولویت های نیروی انتظامی است بنابراین باید تمام همت و توانمان را در این مسیر معطوف کنیم.