اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام کارشناسی ارشد۹۷

به گزارش نویدتهران،سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در خصوص اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و اعلام زمان مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان ثبت‌نام کننده و ثبت‌نام از داوطلبان جديد در آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۷ اطلاعیه ای صادر کرد.
پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ ۱۲ و ۹۶/۰۹/۲۲ و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۷ در تمامي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان ثبت‌نام كننده در آزمون مذكور مي‌رساند، اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام صورت گرفته است. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان مقرر (از تاريخ ۹۶/۰۹/۱۶ لغايت ۹۶/۰۹/۲۶) در آزمون مزبور ثبت‌نام نموده‌اند مي‌رساند، اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۳۰ لغايت روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۳ بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصلاحات مشروح ذيل، نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني فوق (۹۶/۱۱/۳۰ لغايت ۹۶/۱۲/۰۳) اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

اصلاحات دفترچة راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال ۱۳۹۷                          

رديف كد رشته عنوان رشته امتحاني عنوان رشته مورد و يا موارد اصلاحي
۱ ۱۱۰۵ علوم‌اقتصادي ۱) علوم‌اقتصادي گرايش‌هاي زير با كد ضريب (۱) اضافه شده است:

۱۱) اقتصاد مالي اسلامي

۱۲) اقتصاد آموزش

۲ ۱۱۰۵ علوم‌اقتصادي ۲) اقتصاد نفت و گاز گرايش‌هاي زير با كد ضريب (۱) اضافه شده است:

۱) تجارت نفت و گاز

۲) نهادها و سياست‌هاي بين‌الملل در نفت و گاز

۳) حقوق تجاري و قراردادهاي بين‌اللملي نفت و گاز

۴) مديريت مالي نفت و گاز

۳ ۱۱۰۸ مجموعه علوم اجتماعي ۱۵) مطالعات اوقات فراغت گرايش‌هاي زير با كد ضريب (۷) اضافه شده است:

۱- مديريت

۲- برنامه ريزي فضايي

۳- فرهنگ و تمدن

۴ ۱۱۰۸ مجموعه علوم اجتماعي ۸) مديريت خدمات اجتماعي اين رشته از مجموعة علوم اجتماعي حذف و پذيرش دانشجو براي رشته مديريت خدمات اجتماعي از رشته‌امتحاني مددكاري اجتماعي‌(كد ۱۱۳۹) انجام مي‌پذيرد.
۵ ۱۱۳۰ مجموعه علوم سياسي وروابط بين‌الملل ۶) تربيت مربي علوم سياسي كد ضريب اين رشته (۱) است.

* پذيرش دانشجو در رشته «تربيت مربي علوم سياسي» منحصراً براي مرکز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي قم (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) صورت خواهد گرفت.

۶ ۱۱۳۸ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي ۴) تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان رشته به ارتباطات اجتماعي با گرايش تبليغات فرهنگي تغيير كرده است.
۷ ۱۱۴۲ مجموعه مديريت ۲) مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه به مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي تغيير كرده است.
۸ ۱۱۴۲ مجموعه مديريت ۱۰) مالي گرايش مستغلات حذف شده است.
۹ ۱۱۴۸ مجموعه مديريت كسب وكاروامورشهري ۱) مديريت كسب وكار گرايش زير با كد ضريب (۱) اضافه شده است.

۸) انرژي

۱۰ ۱۲۵۱ مجموعه مهندسي برق ۱۲) مهندسي نانوفناوري گرايش نانوالكترومكانيك به سيستم‌هاي ميکرو و نانو الکترومکانيک تغيير يافته است.
۱۱ ۱۲۵۷ مجموعه مهندسي شيمي ۱) مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي حذف شده است.