حمید محمدی :

استقبال مردم برای ثبت نام در کاروان های حج مورد رضایت است

رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: با توجه به محدودیت زمان ، برنامه ریزی آموزش زائران و معاینات آنها و همچنین انتخاب عوامل اجرایی کاروان ها و هتل ها و مسئولین ستادی حج بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفته است.

به گزارش نویدتهران؛ حمید محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت، در بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان حج و زیارت گفت: تامین مسکن حجاج نهایی شده همچنین قرارداد حمل و نقل هوایی با شرکت های هواپیمایی جهت انتقال حجاج سال 96 در حال نهایی شدن است.

رئیس سازمان حج و زیارت در جلسه با مسئولان سازمان، روند ثبت نام در کاروان های حج امسال را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به محدودیت زمان ، برنامه ریزی آموزش زائران و معاینات پزشکی آنها و همچنین انتخاب عوامل اجرایی کاروان ها و هتل ها و مسئولین ستادی حج با دقت نظر بیشتری انجام شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا اعزام زائران به حج تاکید کرد: جلسات برنامه ریزی کارگروه ها و نشست های آموزشی و توجیهی کارگزاران و عوامل ستادی حج بصورت متمرکز و استانی برگزار گردد.

آقای محمدی در بخش دیگری از این جلسه ضمن اشاره به فعالیت گروه های غیرمجاز در زمینه سفرهای عتبات که منجر به تضییع و تهدید حقوق زائران می گردد، از مدیران سازمان حج و زیارت خواست که با توجه به قوانین موجود و دیدگاه های نظام، هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط را در راستای آگاهی بخشی به مردم و فرهم آوردن بستر لازم و مناسب برای اعزام و ارائه خدمات به آنان بکار بندند.