دكتر كدخدايي:

ارسال نتيجه بررسي شكايات انتخابات به وزارت كشور

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: نتيجه بررسي شكايات انتخابات رياست جمهوري به وزارت كشور ارسال شده است.

به گزارش نویدتهران،دكتر كدخدايي در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني در خصوص بررسي و اعلام نتايج دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: همانطور كه شاهد بوديم اين انتخابات به خوبي و با حضور گسترده و مشاركت بالاي مردم برگزار شد اما به هر حال در هر انتخاباتي برخي گزارش‌ها و شكايت‌ها پيرامون روش‌ها و تخلفات وجود دارد كه ما طي ده روز اقدام به دريافت و بررسي شكايات كرديم كه سه روز اول (از 29 ارديبهشت) فرصت دريافت شكايات و هفت روز ديگر نيز فرصت رسيدگي به آنها بود.
دكتر كدخدايي گفت: اين شكايت‌ها جمع‌آوري و مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً امروز نتايج را به وزارت كشور اعلام كرديم.
وي خاطرنشان كرد: برخي شكايات مبني بر دير رسيدن تعرفه يا كمبود تعرفه و نيز تأخير در باز كردن برخي شعب، تبليغات به نفع يك نفر و يا مخدوش بودن تعرفه‌ها بود كه همه اينها مورد بررسي قرار گرفت و حتي براي برخي حوزه ها به دليل شكايات بازرس اعزام شد.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: پس از جمع‌بندي‌هاي صورت گرفته نتيجه به استحضار اعضاي شورا رسيد، برخي از موضوعات به مراجع قضايي ارسال شد و برخي هم صحت نداشت.