پایگاه خبری نویدتهران جهت ارتقای شبکه اطلاع رسانی در استان ها، خبرنگار افتخاری می پذیرد.
افرادی که مایل به همکاری با این پایگاه هستند سوابق خود را به نشانی الکترونیکی info@navidetehran.ir ارسال نمایند.
شایان ذکر است خبرنگاران پس از کار مشترک و منظم ،به شبکه خبرنگاران استانی نویدتهران، افزوده خواهند شد.
عضویت برای همه علاقه مندان آزاد است. (بسیجیان در اولویت قرار دارند)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

از طریق سامانه ذیل می توانید اخبار وگزارش خود را ارسال نمایید.

    ارسال کننده خبر (الزامی)

    ایمیل (الزامی)

    موضوع

    متن اخبار

    [wpcaptcha]