دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات خبرداد؛

ارتقای جایگاه سازمان نهضت سوادآموزی در خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

به گزارش نویدتهران،سازمان نهضت سوادآموزی جایگاه نهم را بین 105 دستگاه ارزیابی‌شده، کسب کرد.
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌صورت مستمر کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزیابی می‌کند، در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دبیرخانه شورا برای پنجمین دوره، خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را از اول بهمن‌ماه 97 تا انتهای فروردین‌ماه 98 ارزیابی کرده است.

بنابراین گزارش نتایج ارزیابی از سازمان نهضت سوادآموزی به شرح زیر است:

– کسب جایگاه نهم بین 105 دستگاه ارزیابی‌شده

– ارتقای 3 رتبه نسبت به ارزیابی دوره چهارم

– همکاری بسیار مؤثر نماینده سازمان در طول ارزیابی و اعمال پیشنهادهای ارزیاب

– تغییرات قابل‌توجه در مرحله بلوغ یکپارچگی و کسب امتیاز کامل و رتبه اول

– ضرورت به‌روزرسانی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و ارتقای امتیاز مرحله بلوغ حضور در وب

– ضرورت انتقال سامانه جامع سوادآموزی به بستر وب و پیاده‌سازی پنجره واحد و ارتقای مرحله بلوغ تراکنشی

گفتنی است کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌هستند، کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه را به‌منظور ایجاد و هماهنگی در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون را ایجاد کنند.