آیت الله سید احمد خاتمی:

اربعین حسینی و راهپیمایی میلیون‌ها نفری دلداگان دین، مصداق شعائر دینی است که قرآن آن را نشانه‌ تقوای دل می‌داند

به گزارش نویدتهران، کسانی، با تحلیل‌های نادرست و بی‌ریشه خواندن آن یا انگ غیرخدایی زدن به راهپیمایانی که عشق به ابی‌عبدالله در جان‌شان موج می‌زند، این نعمت را ناسپاسی نکنند. این جا دیگر با یک جریان سیاسی طرف نیستند؛ با ابی‌عبدالله روبرو هستند و تجربه تاریخی می‌گوید رویارویی با سالار شهیدان عاقبت خوشی ندارد.
آیت الله سید احمد خاتمی پیامی به مناسبت راهپیمایی بزرگ اربعین صادر کرد که بدین شرح است:
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
اربعین حسینی و راهپیمایی میلیون‌ها نفری دلداگان دین، مصداق شعائر دینی است که قرآن آن را نشانه‌ی تقوای دل می‌داند، مراسم اربعین حسینی و این راهپیمایی، مانور به خشم آورنده‌ی دشمن است که قرآن آن را عمل صالح می‌داند.
این مراسم، سنتی است که ریشه در ده‌ها روایت دارد که برای زیارت ابی‌عبدالله با پای پیاده اجر فراوان ذکر می‌کنند. این عبادت بزرگ، شیوه‌ی بزرگانی چون شیخ انصاری از مراجع بزرگ نجف بوده که در چند قرن اخیر با فراز و نشیب بوده است.
این مراسم فرصت مغتنم و نعمت بزرگی الهی است که باید شاکر آن بود و تلاش در جهت عمق بخشیدن بیشتر آن را داشت. این مراسم کاملاً صبغه‌ی دینی و ارزشی دارد و هیچ‌ وابستگی سیاسی، جناحی و حزبی با هیچ جریانی ندارد.
کسانی، با تحلیل‌های نادرست و بی‌ریشه خواندن آن یا انگ غیرخدایی زدن به راهپیمایانی که عشق به ابی‌عبدالله در جان‌شان موج می‌زند، این نعمت را ناسپاسی نکنند. این جا دیگر با یک جریان سیاسی طرف نیستند؛ با ابی‌عبدالله روبرو هستند و تجربه تاریخی می‌گوید رویارویی با سالار شهیدان عاقبت خوشی ندارد.