روابط عمومی وزارت امور خارجه؛

ادعای سفیر عربستان در آمریکا پوچ و بی ارزش است

به گزارش نویدتهران،روابط عمومی وزارت امور خارجه ادعای پوچ مطرح شده به نقل از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سوی سفیر عربستان در آمریکا که در الشرق الاوسط منتشر شده است را مضحک و رسواتر از آن خواند که ارزش هر گونه پاسخگویی داشته باشد؛ صرفا بايد متذكر شد که تلاش مذبوحانه برای ايجاد شک و شکاف و تداوم فضا سازی های روانی كانون های ضد ايرانی برای اخلال در انسجام داخلی و اتحاد دولت، ملت و مسئولان کشور موضوعی نیست که آنها و سفیر تازه کار و جويای نام سعودی بتوانند روی آن حساب کنند؛ ملت ایران سرمايه های بزرگ و مسئولان متعهد ، خدوم و میهن دوست خود را بخوبی می شناسند و هرگز به اين گونه اتهامات و دروغ سازی های جاهلانه و ناشيانه و روش های كهنه و رنگ باخته که توسط  اتاق های بی فکر  آنان طراحی و توسط رسانه های ضد ایرانی بازنشر می شود، وقعی نمی گذارند.