در ادامه بررسی پرونده‌های اخلال در نظام پولی و ارزی؛

احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی دستگیر شد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری و بازداشت احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد که اخیرا کنار گذاشته شده بود.

محسنی اژه ای گفت: در ادامه بررسی پرونده های اخلالگران در نظام پولی وارزی کشور، پرونده سه نفر از کسانی که تشکیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و ان شاالله بزودی دادگاه های آنها اغاز می شود.

او افزود: امروز همچنین در همین رابطه چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.

محسنی اژه ای گفت: یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که ظاهرا به تازگی کنار گذاشته شده بود و یک نفر از کارمندان یکی از معاونت های رئیس جمهور و همین طور چهار نفر از دلالان ارزی که در این زمینه فعالیت غیرمجاز داشتند و نیز یک صرافی که به صورت غیر مجاز در حوزه پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، به جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از احضار ، تحقیقات و تفهیم اتهام ، با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند.