وزيرآموزش و پرورش:

اجراي نظام كنترل و تضمين كيفيت و سنجش صلاحيت ها، در مدرسه تغييرات عظيمي را در آموزش و پرورش ايجاد مي كند

به گزارش نویدتهران،وزير آموزش و پرورش گفت: اجراي نظام كنترل و تضمين كيفيت و سنجش صلاحيت‌ها، در مدرسه تغييرات عظيمي را در آموزش و پرورش ايجاد مي كند.

سيد محمد بطحايي در حاشيه نخستين كارگاه هم انديشي تعيين شاستگي ها و صلاحيت هاي حرفه اي مديران در باشگاه فرهنگيان منطقه 6، اظهاركرد: به كارگيري انديشه‌هاي مديراني كه قرار است در اجراي اين طرح سهيم باشند بسيار اهميت دارد.

وي افزود: حركت به سوي مدرسه محوري و كانون اصلي قرار دادن مدرسه طرحي است كه بعد از انقلاب با عناوين مختلف توسط مسئولين در دولت هاي مختلف مطرح شده اما هيچ گاه اين امر محقق نشده است .

بطحايي تصريح كرد: تحول از طريق ارسال بخشنامه به مدارس محقق نمي شود بلكه هرگونه تغيير و تحول بايد از مدرسه آغاز شود و اين تغيير بدون شكل گيري مدرسه به عنوان شخصيتي مستقل و حقوقي امكان پذير نيست.

وي بااشاره به وجود 700 صفحه مقررات و آيين نامه در آموزش و پرورش، خاطرنشان كرد: امروزه مدارس صرفا مجري برنامه هايي است كه از ستاد ابلاغ مي شود بنابراين جايگاهي براي ظهور و بروز خلاقيت ها عملا وجود ندارد.

وزيرآموزش و پرورش، اظهاركرد: تا زماني كه مدرسه در نظام تعليم و تربيت چنين جايگاهي داشته باشد و منتظر حل مشكلات با نسخه هاي ابلاغي از سوي ستاد باشد هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد.

وي ادامه داد: متاسفانه در تصور برخي مدرسه مانند روشندلي است كه دائما نياز به راهنمايي دارد بنابراين مستمراً بخشنامه به مدرسه ارسال مي شود.

عضوكابينه تدبير و اميد تصريح كرد: براساس سند تحول بنيادين، مدرسه اصل و ساير بخش هاي آموزش و پرورش نقش پشتيباني دارند.

وي اجراي نظام رتبه بندي را نيازمند 2 مقوله تفويض اختيار به مدارس و ارتقاي شايستگي ها و صلاحيت هاي حرفه اي دانست و عنوان كرد: منظور از شايستگي هاي مديران، ارتقاي مولفه هاي 1- دانش 2- مهارت3- توانايي هاست، بنابراين ممكن است مديري دانش و تخصص لازمه را داشته باشد اما مهارت استفاده از آن و توانايي عملي كردن دانش خود را نداشته باشد.

بطحايي افزود: اگر بتوانيم در دولت دوازدهم، شايستگي ها و صلاحيت هاي حرفه اي مديران را دائما مورد سنجش قرار دهيم و آنها را با دانش نوين آشنا كنيم بزرگترين خدمت را به آموزش و پرورش كرده ايم.

وي ادامه داد:در صورت تحقق نظام ارتقاي شايستگي ها و صلاحيت ها نه تنها مدارس قادر به تصميم گيري خواهند بود بلكه مشكلات مالي نيز كاهش مي يابد.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به ارسال فراخوان هم انديشي در انتخاب مديران، اظهاركرد: استقرار نظام شايستگي ها و صلاحيت هاي حرفه اي، تفويض اختيار به مدارس و طراحي نظام كنترل و تضمين كيفيت و سنجش صلاحيت، تحول عظيمي در آموزش و پرورش به وجود خواهد آمد.