با حضور قائم مقام توليت آستان قدس رضوي؛

اثر پژوهشي مجموعه مقالات زائر و زيارت رونمايي شد

به گزارش نویدتهران،با حضور قائم مقام توليت آستان قدس رضوي از جلد نخست مجموعه مقالات زائر و زيارت رونمايي شد.
سيد مرتضي بختياري با اشاره به لزوم انجام كارهاي علمي و پژوهشي براي شناسايي جامعه مخاطبان و بررسي سطح اثرگذاري فعاليت ها و خدماتي كه ارائه مي شود، اذعان داشت: با تاكيدات توليت آستان قدس رضوي و پس از تشكيل معاونت علمي در مجموعه بايستي با رويكرد پژوهشي و با قدرت و قوت به سمت هدفگذاري ها حركت كنيم.
وي با تقدير از تلاش گسترده و شبانه روزي كاركنان و پرسشگران اين اثر پژوهشي در معاونت تبليغات اسلامي آستان قدس رضوي بيان كرد: شناسايي دغدغه ها و مشكلات زائران، نحوه ارائه پيام هاي مطلوب به زائران و شناسايي مدام نيازها تبليغي و رفاهي آنان از شاخص هايي است كه بايستي درباره آنان آمار و اطلاعات دقيق وجود داشته باشد.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي افزود: آگاهي از ميزان تشرف زائران در ايام و مناسبت هاي مختلف سال و برنامه ريزي مدون براي افزايش سطح كمي و كيفي خدمات رفاهي و فعاليت هاي تبليغي و معرفتي مي تواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد.
بختياري همچنين اقدام معاونت تبليغات اسلامي آستان قدس رضوي در اجراي طرح زيارت نيابتي از طرف شهداي سرافراز كشورمان را اقدامي درخور تقدير و تاثيرگذار دانست.
معاون تبليغات اسلامي آستان قدس رضوي در ابتداي اين برنامه با بيان اينكه برنامه ريزان فرهنگي همواره با متغيرهاي مخاطب، محتوا و برنامه در تعامل هستند، گفت: زائران حرم مطهر رضوي داراي گرايش ها و ارزش هاي اجتماعي متفاوت، انتظارات فراوان و ناهمسان هستند.
حجت الاسلام و المسلمين سيد جلال حسيني گفت: درك اين موضوع از سوي مديران عالي باعث شده كه پژوهش هاي مختلفي ناظر به شناخت نيازها، خواسته ها و انتظارات زائران طراحي و اجراء شده است كه ماحصل آن در اين مجموعه مقالات رونمايي شد.
مدير پژوهش و برنامه ريزي معاونت تبليغات اسلامي آستان قدس رضوي نيز به ارائه پژوهش بررسي ويژگي هاي زيارتي، فرهنگي و جمعيتي زائران در سال هاي ٩٥ و ٩٦ پرداخت.
مهدي لساني تصريح كرد: در اين اثر پژوهشي شاخص هايي نظير فرهنگ زيارتي زائران حرم مطهر امام رضا(ع)، انگيزه شناسي زيارت،دفعات تشرف، ماندگاري در حرم مطهر و مشهد مقدس، نحوه تشرف و مناسك و پيامدهاي زيارت بررسي شده است.