ابلاغ دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره متوسطه دوم

به گزارش نویدتهران،دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره متوسطه ابلاغ شد.
دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره متوسطه به استان ، شهرستان، منطقه، ناحیه و کلیه واحدهای آموزشی ابلاغ شد.

مطابق این دستورالعمل کلیه مراحل تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم مشخص شده است.

بخشنامه را می توانید از اینجا مشاهد نمایید.