ابراز همدردی سخنگوی وزارت امور خارجه با دولت و مردم اندونزی

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از وقوع زلزله در اندونزی که دهها کشته و مصدوم بر جای گذاشت، با دولت و مردم اندونزی و خانواده بازماندگان این حادثه ناگوار ابراز همدردی کرد.