ابراز تأسف رییس مجلس از اتفاقات ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

به گزارش نویدتهران،رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مامور رسیدگی به سوء مدیریت و استیفای حقوق بانوان به دلیل رفتار غیرمنطقی در حاشیه دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان در ورزشگاه امام رضا (ع) کرد.

دکتر محمدباقر قالیباف در حساب توییتر خود به نسبت به رفتار غیرمنطقی و دور از شأن در مواجهه با بانوان در حاشیه دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد مقدس واکنش نشان داد که متن آن به شرح ذیل است؛

رفتار غیرمنطقی و دور از شأن در مواجهه با بانوان محترم که ناشی از کاستی های مدیریتی و تصمیم گیری های شتابزده بود، عموم مردم را متأسف و متأثر کرده است.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مامور شده است تا با قید فوریت و با احضار مسئولان خاطی، به این سوء مدیریت رسیدگی کند و زمینه استیفای حقوق بانوان محترم و ارجمند را فراهم نماید.