وزیر آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش برای تحقق اهداف خود نیازمند یک «نظام نامه» است

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش و پرورش در آیین تکریم و معارفه سرپرست دفتر وزارتی، گفت: در راستای تحول در آموزش و پرورش باید از هه حوزه ها تلاش کنیم و در راستای تحققق سند تحول بنیادین گام های جدی تری برداریم. لذا آموزش و پرورش نیازمند یک نظام نامه است.
یوسف نوری، در آیین تکریم علی باقرزاده رئیس سابق و معارفه حجت اله الماسی رئیس جدید دفتر وزارتی، که در ساختمان شهیدرجایی برگزارشد، ضمن تقدیر از زحمات آقای باقرزاده و آرزوی توفیق برای ایشان، تغییرات جدید را اتفاق مبارکی خواند و اظهار کرد: گاهی اوقات فرصت خدمت کردن برای افراد فراهم می شود اما این که از فردی به نیکی یاد می شود، حاصل کار خالصانه آنان است و بر اساس آموزه های دینی نیز، بهترین مکان برای خدمت کردن، نهاد آموزش و پرورش، است.

وی افزود: همه حوزه ها باید برای کار خود یک نظام نامه مصوب داشته باشد تا «پنجره آموزش و پرورش» در آن دیده شود. لذا همواره تأکید کرده ام که همه بخش ها باید برای وزارت آموزش و پرورش کار کنند نه وزیر، از این روی همه باید در خدمت وزارت آموزش و پرورش باشد.

نوری تصریح کرد: «معلم» برای ما اسطوره است؛ لذا تعاملات بین اعضای یک مجموعه و تعامل با وزیر در یک برهه زمانی مشخص، باید براساس نظام نامه باشد. مجموعه آموزش و پرورش باید همانند یک خانواده هم دل، هماهنگ و همراه باشند و منسجم عمل کنند تا آموزش و پرورش تحقق یابد و در این دیدگاه، شکست بی معناست؛ مانند خانواده خیرین؛ لذا داشتن نظام نامه یک ضرورت است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: حوزه ستادی باید با معلمان ارتباط نزدیک داشته باشد و نسبت به آن ها، بسان یک خانواده عمل کند قطعاً در این صورت نظام آموزش و پرورش بهره وری بیشتری خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در راستای تحول در آموزش و پرورش باید از هه حوزه ها تلاش کنیم و در راستای تحققق سند تحول بنیادین گام های جدی برداریم. لذا آموزش و پرورش نیازمند یک نظام نامه است.

نوری بر ارتباط های فراسازمانی تأکید کرد و افزود: باید با همه مجموعه های خارج ازآموزش و پرورش از جمله رسانه ها، تعامل داشته و به عنوان یک فرصت به آن ها بنگریم و در جهت رفع مشکلات آموزش و پرورش عزم ملی داشته باشیم.