سخنگوی دولت :

آمریکا باید به رویه خلاف موازین حقوق بشر پایان دهد


به گزارش نویدتهران،سخنگوی دولت گفت: اقدام بزدلانه ایالات متحده، نقض فاحش آزادی بیان و حقوق بشر علیه احساسات میلیون‌ها انسان در سراسر جهان است.

علی بهادری جهرمی در فضای مجازی نوشت: ‏حذف تصویر ‎Hero از فضای مجازی امتداد همان روحیه خشن آمریکایی و جنایت تروریستی ۱:۲۰ است.
اقدام بزدلانه ایالات متحده، نقض فاحش آزادی بیان و حقوق بشر علیه احساسات میلیون‌ها انسان در سراسر جهان است.
آمریکا باید به این رویه خلاف موازین حقوقی پایان دهد.