سردار رحیمی خبر داد:

آغاز عملیات گسترده پلیس پایتخت در برخورد با موادفروشان شهر تهران

به گزارش نویدتهران، رئیس پلیس پایتخت از اجرای عملیات گسترده پلیس در برخورد با مواد فروشان و معتادان متجاهر در تهران خبرداد.

سردار رحیمی با اعلام این خبر، اظهارداشت: از امروز مناطق شوش، مولوی و هرندی از وجود مواد فروشان و معتادان متجاهر پاک سازی خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به درخواست های مکرر مردم این مناطق مبنی بر ساماندهی معتادان متجاهر، در کمیته مبارزه با عرضه مواد مخدر با برنامه‌ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته، طرح جدید و گسترده ای با محوریت پلیس پایتخت و سازمان های مرتبط برای جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و مواد فروشان مناطق شوش، مولوی و هرندی اجرا خواهیم کرد.

رئیس پلیس پایتخت خاطرنشان کرد: امیدوارم مردم این مناطق در آستانه چهل سالگی انقلاب شاهد اتفاقات خوبی باشند.