پیش از ظهر امروز؛

آزمون ورودی حوزه های علمیه در قم و ۲۹ استان دیگر برگزار شد

به گزارش نویدتهران، آزمون ورودی حوزه علمیه پیش از ظهر امروز در سه مقطع، سیکل، دیپلم ودانشگاهی همزمان در قم و ۳۰ استان دیگر برگزار شد.
آزمون ورودی حوزه علمیه برای سال تحصیلی ۹۷ و ۹۸،پیش از ظهر امروز در سه مقطع، سیکل، دیپلم ودانشگاهی همزمان در قم و ۳۰ استان دیگر برگزار شد.

این آزمون که هم زمان در ۳۰استان کشور و در مصلی شهر مقدس قم نیز در سه مقطع سیکل، دیپلم ودانشگاهی برگزار شد، جوانان مشتاقی زیادی برای ورود به حوزه شرکت کردند وبه رقابت پرداختند.

هدف از برگزاری این آزمون تربیت شاگردان و جذب جوانان به حوزه و ترویج دین اعلام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد،معاون آموزش حوزه علمیه نیز در حاشیه برگزاری این آزمون برکیفی سنجی ورودی حوزه های علمیه تأکید کرد وعنوان کرد: هدف این است بتوانیم جوانان مستعد و قوی را جذب حوزه های علمیه کنیم.

وی افزود: به همین دلیل مهم کمیت افراد ورودی به حوزه نیست، بلکه مهم کیفی سنجی است.

حجت الاسلام والمسلمین رستم نژاد گفت: نتیجه آزمون ۱۹ خرداد به شرکت کنندگان ورودی آزمون اعلام و بعد در دوره اختبار شرکت خواهند کرد.